X  Sluiten Officiële lucht kwaliteit meting - Luttenbergerweg, Hellendoorn

  pm2.5 pm10 O3 AQI classificatie       
Actuele 16 13.3 16 Goede lucht kwaliteit
     

Verwachtingmin gem. maxmin gem. maxmin gem. max           
14-08-2022233343691321334545Goede lucht kwaliteit
     
15-08-20222740478121321314447Goede lucht kwaliteit
     
16-08-202240475511151715335555Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
17-08-202242546811172522334868Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
18-08-202250505713131628333357Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
            

classificatie AQI De gezondheids effecten zijn gebaseerd op 24 uurs gemiddelde waardes
Goede lucht kwaliteit 0-50 De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee
Aanvaardbare lucht kwaliteit 50-100 Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging.
Ongezond voor enkelen 100-150 Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.
Ongezond 150-200 Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
Zeer ongezond 200-300 Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.
Gevaarlijk > 300 Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
 Meer informatie:  EPA Air Quality Index      Meetgegevens van: 15-08-2022 01:00